HARTA E PROBLEMEVE TË IDENTIFIKUARA

Map

PROJEKTI: "Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje".
Mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri.

Ndani idetë dhe opinionet tuaja në lidhje me çështjet që ju shqetësojnë në komunitet dhe gjeni përgjigje për problemet dhe pikëpyetjet që keni.